ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και WORKSHOP

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Δεκέμβριος 2023
( 1/12/2023- 3/12/2023 )

➢ Ο Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Ελκοιδ του Ελληνικού Κέντρου Οικογενειακής
Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, ανακοινώνει πρόγραμμα μετεκπαίδευσης
στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, διάρκειας 22 ωρών, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.
4640/2019 και της Υπ. Απόφασης για τις «προϋποθέσεις εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών
Διαμεσολαβητών» (ΦΕΚ/Β/ 4017/31.8.2021) και WORKSHOP 10 ωρών στις 2-12-2023. Το πρόγραμμα
θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη δια ζώσης στο χώρο του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών
Ελκοιδ.
➢ Με την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου (Ν. 4800/2021) και του θεσμού του
Οικογενειακού Διαμεσολαβητή, αναβαθμίζεται ο ρόλος του και καθιστά αναγκαία την εξειδίκευση για
τις οικογενειακές διαφορές. Το περιεχόμενό του συνοπτικά περιλαμβάνει: Έννοιες της Οικογενειακής
Διαμεσολάβησης / Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) και νομοθετικό πλαίσιο στην οικογενειακή –
Στάδια και πρακτική εφαρμογή / O ρόλος και η στάση του διαμεσολαβητή-Τεχνικές επικοινωνίας και
ψυχολογίας στην πράξη/ διαχείριση συγκρούσεων/ Βασικά στοιχεία οικογενειακής ψυχολογίας-φάσεις
διαζυγίου- Θέματα ενδοοικογενειακής βίας / Μελέτη περιπτώσεων, ασκήσεις και πρακτική εφαρμογή
πραγματικών περιστατικών (role-play).
➢ Στόχος του προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι μέσω βιωματικής μάθησης, να μπορούν να
χειρίζονται στην πράξη και να διεκπεραιώνουν μια αποτελεσματική και επιτυχημένη οικογενειακή
διαμεσολάβηση, από το αρχικό στάδιο μέχρι την τελική συμφωνία, μέσω της χρήσης των τεχνικών
που θα διδαχθούν, αλλά και με πρακτική εξάσκηση των παραπάνω (μέσω role play).
➢ Μετά την παρακολούθηση του ως άνω προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν
πιστοποιητικό εκπαίδευσης (του Ν. 4640/2019) και όσοι επιθυμούν θα έχουν δυνατότητα εγγραφής
στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις
(ΦΕΚ/Β/ 4017/31.8.2021).
➢ Το ως άνω πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε πιστοποιημένους Διαμεσολαβητές και
παρέχει την απαραίτητη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο στα πλαίσια
της ανά τριετίας υποχρεωτικής μετεκπαίδευσης τους (άρθρο 27Β Ν. 4640/2019). Υπάρχει η δυνατότητα
παρακολούθησης σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ προγράμματος μετεκπαίδευσης: Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης θα διεξαχθεί την
Παρασκευή 1/12/2023 από ώρα 17.00 έως 20.00, Σάββατο 2/12/23 από ώρα 10.00 έως 17.00 και
Κυριακή 3/12/23 από ώρα 09.30 π.μ. έως 19.30 στο χώρο του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών
Ελκοιδ (Θεσσαλονίκη, οδός Δωδεκανήσου 7 – 7ος όροφος).
Εκπαιδευτές-Εισηγητές Σεμιναρίων Ελκοιδ Οικογενειακής Διαμεσολάβησης :
1-Θεοδώρα Θανασούλη, Δικηγόρος-Ψυχολόγος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και
εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ( Υπ. Δικ.) -Διευθύντρια Κατάρτισης του φορέα Ελκοιδ
2- Αναστάσιος Ζήσης, Ψυχολόγος συστημικός θεραπευτής- επόπτης και εκπαιδευτής.
3- Βιργινία Ιωαννίδου- Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, συστημική θεραπεύτρια, επιστημονική
υπεύθυνη του Ινστιτούτου Συστημικής Θεραπείας Θεσσαλονίκης.
4- Ηλέκτρα Μπεθυμούτη, Ψυχολόγος, συστημική και Solution focused θεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια
και επόπτρια.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται). 2. Αντίγραφο
πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης διαμεσολαβητή ή βεβαίωση εκπαίδευσης. 3. Αντίγραφο
καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.
Δίδακτρα: Το ποσό των διδάκτρων 360 ευρώ καταβάλλεται σε λογαριασμό του Ελκοιδ
Για όσους καταβάλουν τα δίδακτρα έως τις 22-11-2023 ( early bird), το ποσό θα διαμορφώνεται
με έκπτωση στα 320 ευρώ. Η θέση κατοχυρώνεται με την καταβολή των διδάκτρων (Περιορισμένος
αριθμός συμμετεχόντων: έως 12 άτομα.) Το κόστος WORKSHOP 10 ωρών ανέρχεται στα 100 ευρώ.
Αρ. Λογαριασμού Ελκοιδ, ALPHA BANK:
IBAN: GR04 0140 7010 7010 0200 2018 478
BIC: CRBAGRAA
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται ηλεκτρονικά στο
elkoid@diamesolavisi-thanasouli.gr ή elkoid.diamesolavisi@gmail.com ή στην Γραμματεία του Ελκοιδ
(οδός Δωδεκανήσου 7 – 7ος ορ.), μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-φαξ: 2310 551665.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε καθημερινά 10.00-15.00, με τη γραμματεία του

Ελκοιδ στο τηλέφωνο: 2310 548950, φαξ: 2310 551665 ή στο E-mail: elkoid@diamesolavisi-
thanasouli.gr ή elkoid.diamesolavisi@gmail.com

Σημειώνεται ότι στο Φορέα έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Από την Γραμματεία του Φορέα Ελκοιδ

Από 24/11/2023 έως 26/11/2023

Ο Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Ελκοιδ του Ελληνικού Κέντρου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, ανακοινώνει πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, διάρκειας 22 ωρών, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4640/2019 και της σχετ. Υπ. Απόφασης για τις «προϋποθέσεις εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών» (ΦΕΚ/Β/ 4017/31.8.2021) και θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη δια ζώσης στο χώρο του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Ελκοιδ

➢Μετά την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου (Ν. 4800/2021) και του θεσμού του Οικογενειακού Διαμεσολαβητή, αναβαθμίζεται ο ρόλος του και καθιστά αναγκαία την εξειδίκευση για τις οικογενειακές διαφορές.

Το περιεχόμενό του προγράμματος συνοπτικά περιλαμβάνει: Έννοιες της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης / Στάδια και πρακτική εφαρμογή / O ρόλος και η στάση του διαμεσολαβητή-Τεχνικές επικοινωνίας και ψυχολογίας στην πράξη/ διαχείριση συγκρούσεων/ Βασικά στοιχεία οικογενειακής ψυχολογίας-φάσεις διαζυγίου/Θέματα ενδοοικογενειακής βίας / Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) και νομοθετικό πλαίσιο/ Μελέτη περιπτώσεων, ασκήσεις και πρακτική εφαρμογή πραγματικών περιστατικών (role-play).

➢ Στόχος του προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι μέσω βιωματικής μάθησης, να μπορούν να χειρίζονται στην πράξη και να διεκπεραιώνουν μια αποτελεσματική και επιτυχημένη οικογενειακή διαμεσολάβηση, από το αρχικό στάδιο μέχρι την τελική συμφωνία, μέσω της χρήσης των τεχνικών που θα διδαχθούν, αλλά και με πρακτική εξάσκηση των παραπάνω ( role- play).

➢Μετά την παρακολούθηση του ως άνω προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης (του Ν. 4640/2019) και όσοι επιθυμούν θα έχουν δυνατότητα εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις (ΦΕΚ/Β/ 4017/31.8.2021).

➢ Το ως άνω πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε πιστοποιημένους Διαμεσολαβητές και παρέχει την απαραίτητη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο στα πλαίσια της ανά τριετίας υποχρεωτικής μετεκπαίδευσης τους (άρθρο 27Β Ν. 4640/2019). Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης σε δικηγόρους και σε πτυχιούχους κοινωνικών επιστημών (ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας κτλ).
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ προγράμματος μετεκπαίδευσης: Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24/11/2023 από ώρα 15.00 έως 19.00, Σάββατο 25/11/23 και Κυριακή 26/11/23 από ώρα 09.30 π.μ. έως 19.30 στο χώρο του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Ελκοιδ (Θεσσαλονίκη, οδός Δωδεκανήσου 7 – 7ος όροφος).

ΕκπαιδευτέςΕισηγητές Ελκοιδ Σεμιναρίων Οικογενειακής Διαμεσολάβησης:

1-Θεοδώρα Θανασούλη, ΔικηγόροςΨυχολόγος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ( Υπ. Δικ.) Διευθύντρια Κατάρτισης του φορέα Ελκοιδ

2- Αναστάσιος Ζήσης, Ψυχολόγος συστημικός θεραπευτής– επόπτης και εκπαιδευτής.

3- Βιργινία Ιωαννίδου– Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, συστημική θεραπεύτρια, επιστημονική υπεύθυνη του Ινστιτούτου Συστημικής Θεραπείας Θεσσαλονίκης.

4– Ηλέκτρα Μπεθυμούτη, Ψυχολόγος, συστημική και Solution focused θεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια και επόπτρια.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται). 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης διαμεσολαβητή ή βεβαίωση εκπαίδευσης. 3. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

Δίδακτρα: Το ποσό των διδάκτρων 360 ευρώ καταβάλλεται στον παρακάτω λογαριασμό- Ελκοιδ.

Για όσους καταβάλουν τα δίδακτρα έως τις 30-06-2023 ( early bird), το ποσό θα διαμορφώνεται με έκπτωση στα 320 ευρώ. Η θέση κατοχυρώνεται με την καταβολή των διδάκτρων (Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων: έως 1άτομα.)

Αρ. Λογαριασμού Ελκοιδ, ALPHA BANK: IBAN: GR04 0140 7010 7010 0200 2018 478 BIC: CRBAGRAA

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται ηλεκτρονικά στοelkoid@diamesolavisi-thanasouli.gr ή elkoid.diamesolavisi@gmail.com ή στην Γραμματεία του Ελκοιδ (οδός Δωδεκανήσου 7 – 7ος ορ.), μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-φαξ: 2310 551665.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε καθημερινά 10.00-15.00, με τη γραμματεία του Ελκοιδ στο τηλέφωνο: 2310 548950, φαξ: 2310 551665 ή στο E-mailelkoid@diamesolavisi– thanasouli.gr ή elkoid.diamesolavisi@gmail.com

Σημειώνεται ότι στο Φορέα έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Από την Γραμματεία του Φορέα Ελκοιδ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ–ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

Ο Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Ελληνικού Κέντρου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών Ελκοιδ, ανακοινώνει την διεξαγωγή του Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 82 ωρών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4640/2019, από 29 Σεπτεμβρίου έως Οκτωβρίου 2023 .

Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση διαμεσολάβησης για όσους επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως διαμεσολαβητές και περιλαμβάνονται όλες οι προϋποθέσεις της ελληνικής νομοθεσίας του Ν.4640/2019, ώστε μετά την παρακολούθηση του ως άνω προγράμματος οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της διαμεσολάβησης και να την εφαρμόζουν στην επαγγελματική πράξη. Το πρόγραμμα διενεργείται από έμπειρους εκπαιδευτές διαμεσολαβητών, ακαδημαϊκούς και ειδικούς επιστήμονες με εξειδικευμένες εισηγήσεις σε επιμέρους θέματα αναλυτικό πρόγραμμα και βιογραφικά εισηγητών, θα αποσταλούν με την υποβολή αίτησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Διεξαγωγή κύκλου εκπαίδευσης από 29 Σεπτεμβρίου έως Οκτωβρίου 2023 , συνολικά 82 ωρών 52 ώρες δια ζώσης μαζί και 30 ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης και αξιολόγηση των συμμετεχόντων, οπότε θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, στις αίθουσες του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών ΕλκοιδΜετά την επιτυχή παρακολούθηση του ως άνω προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και να διαπιστευτούν ως διαμεσολαβητές.

➢Το ως άνω πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κατόχους ισοδύναμου πτυχίου της αλλοδαπής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (επισυνάπτεται). 2. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών φορέα αναγνωρισμένου κύρους της αλλοδαπής 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα του αρθ. 8 του νόμου 3528/2007 4. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

Δίδακτρα: Το ποσό των διδάκτρων 1450 ευρώ καταβάλλεται σε λογαριασμό του Ελκοιδ, δεκτές και πιστωτικές κάρτες. Για όσους καταβάλουν τα δίδακτρα έως τις 4/9/23 (early bird – έκπτωση ~10%), το ποσό θα διαμορφώνεται στα 1300 ευρώ. Για ΝΕΟΥΣ Δικηγόρους – επαγγελματίες (έως 5ετίας) παρέχεται έκπτωση 20%.

Αρ. Λογαριασμού Ελκοιδ, ALPHA BANK: 701 00 2002 018478 IBAN: GR04 0140 7010 7010 0200 2018 478 BIC: CRBAGRAA

Η θέση κατοχυρώνεται με την καταβολή των διδάκτρων και τηρείται σειρά προτεραιότητας (Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 21 άτομα).

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα εκπαίδευσης καταθέτονται ηλεκτρονικά στο elkoid.diamesolavisi@gmail.com ή elkoid@diamesolavisi-thanasouli.gr ή στην Γραμματεία του Ελκοιδ (οδός Δωδεκανήσου 7 – 7ος ορ.), μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-φαξ: 2310 551665. Αιτήσεις που υποβάλλονται, χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα μέχρι την έναρξη της εκπαίδευσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός ανώτατου αριθμού (21) εκπαιδευόμενων για τον κύκλο εκπαίδευσης, επιπλέον αιτήσεις θα μεταφέρονται σε επόμενη εκπαίδευση και οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά εφόσον θέλουν να διατηρήσουν τη θέση τους σε μεταγενέστερο κύκλο εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε καθημερινά 10.00-15.00, με τη γραμματεία του Ελκοιδ στο τηλέφωνο: 2310 548970, φαξ: 2310 551665 ή στο E-mailelkoid.diamesolavisi@gmail.com ή elkoid@diamesolavisi-thanasouli.gr Web site: www.diamesolavisi-thanasouli.gr

Σημειώνεται ότι στο Φορέα έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας όλων και την ασφαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Από την Γραμματεία Ελκοιδ

Από 7/7/2023 έως 9/7/2023

Ο Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Ελκοιδ του Ελληνικού Κέντρου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, ανακοινώνει πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, διάρκειας 22 ωρών, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4640/2019 και της σχετ. Υπ. Απόφασης για τις «προϋποθέσεις εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών» (ΦΕΚ/Β/ 4017/31.8.2021) και θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη δια ζώσης στο χώρο του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Ελκοιδ

➢Μετά την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου (Ν. 4800/2021) και του θεσμού του Οικογενειακού Διαμεσολαβητή, αναβαθμίζεται ο ρόλος του και καθιστά αναγκαία την εξειδίκευση για τις οικογενειακές διαφορές.

Το περιεχόμενό του προγράμματος συνοπτικά περιλαμβάνει: Έννοιες της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης / Στάδια και πρακτική εφαρμογή / O ρόλος και η στάση του διαμεσολαβητή-Τεχνικές επικοινωνίας και ψυχολογίας στην πράξη/ διαχείριση συγκρούσεων/ Βασικά στοιχεία οικογενειακής ψυχολογίας-φάσεις διαζυγίου/Θέματα ενδοοικογενειακής βίας / Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) και νομοθετικό πλαίσιο/ Μελέτη περιπτώσεων, ασκήσεις και πρακτική εφαρμογή πραγματικών περιστατικών (role-play).

➢ Στόχος του προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι μέσω βιωματικής μάθησης, να μπορούν να χειρίζονται στην πράξη και να διεκπεραιώνουν μια αποτελεσματική και επιτυχημένη οικογενειακή διαμεσολάβηση, από το αρχικό στάδιο μέχρι την τελική συμφωνία, μέσω της χρήσης των τεχνικών που θα διδαχθούν, αλλά και με πρακτική εξάσκηση των παραπάνω ( role- play).

➢Μετά την παρακολούθηση του ως άνω προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης (του Ν. 4640/2019) και όσοι επιθυμούν θα έχουν δυνατότητα εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις (ΦΕΚ/Β/ 4017/31.8.2021).

➢ Το ως άνω πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε πιστοποιημένους Διαμεσολαβητές και παρέχει την απαραίτητη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο στα πλαίσια της ανά τριετίας υποχρεωτικής μετεκπαίδευσης τους (άρθρο 27Β Ν. 4640/2019). Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης σε δικηγόρους και σε πτυχιούχους κοινωνικών επιστημών (ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας κτλ).
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ προγράμματος μετεκπαίδευσης: Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7/07/2023 από ώρα 15.00 έως 19.00, Σάββατο 8/07/23 και Κυριακή 9/07/23 από ώρα 09.30 π.μ. έως 19.30 στο χώρο του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Ελκοιδ (Θεσσαλονίκη, οδός Δωδεκανήσου 7 – 7ος όροφος).

ΕκπαιδευτέςΕισηγητές Ελκοιδ Σεμιναρίων Οικογενειακής Διαμεσολάβησης:

1-Θεοδώρα Θανασούλη, ΔικηγόροςΨυχολόγος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ( Υπ. Δικ.) Διευθύντρια Κατάρτισης του φορέα Ελκοιδ

2- Αναστάσιος Ζήσης, Ψυχολόγος συστημικός θεραπευτής– επόπτης και εκπαιδευτής.

3- Βιργινία Ιωαννίδου– Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, συστημική θεραπεύτρια, επιστημονική υπεύθυνη του Ινστιτούτου Συστημικής Θεραπείας Θεσσαλονίκης.

4– Ηλέκτρα Μπεθυμούτη, Ψυχολόγος, συστημική και Solution focused θεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια και επόπτρια.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται). 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης διαμεσολαβητή ή βεβαίωση εκπαίδευσης. 3. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

Δίδακτρα: Το ποσό των διδάκτρων 360 ευρώ καταβάλλεται στον παρακάτω λογαριασμό- Ελκοιδ.

Για όσους καταβάλουν τα δίδακτρα έως τις 30-06-2023 ( early bird), το ποσό θα διαμορφώνεται με έκπτωση στα 320 ευρώ. Η θέση κατοχυρώνεται με την καταβολή των διδάκτρων (Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων: έως 1άτομα.)

Αρ. Λογαριασμού Ελκοιδ, ALPHA BANK: IBAN: GR04 0140 7010 7010 0200 2018 478 BIC: CRBAGRAA

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται ηλεκτρονικά στοelkoid@diamesolavisi-thanasouli.gr ή elkoid.diamesolavisi@gmail.com ή στην Γραμματεία του Ελκοιδ (οδός Δωδεκανήσου 7 – 7ος ορ.), μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-φαξ: 2310 551665.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε καθημερινά 10.00-15.00, με τη γραμματεία του Ελκοιδ στο τηλέφωνο: 2310 548950, φαξ: 2310 551665 ή στο E-mailelkoid@diamesolavisi– thanasouli.gr ή elkoid.diamesolavisi@gmail.com

Σημειώνεται ότι στο Φορέα έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Από την Γραμματεία του Φορέα Ελκοιδ