Θερμές ευχαριστίες από καρδιάς σε όλους σας για την στήριξη, την εμπιστοσύνη που απλόχερα μας προσφέρατε, αλλά και για την ουσιαστική συμβολή σας στο συναρπαστικό ταξίδι της διαμεσολάβησης! Ευχαριστούμε για την επιμονή σας στην ποιότητα της βιωματικής μάθησης και της ουσιαστικής, εξειδικευμένης γνώσης και για τα καλά σας λόγια!