ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ Διαμεσολάβηση με WORKSHOP

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και WORKSHOP

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Δεκέμβριος 2023
( 1/12/2023- 3/12/2023 )

➢ Ο Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Ελκοιδ του Ελληνικού Κέντρου Οικογενειακής
Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, ανακοινώνει πρόγραμμα μετεκπαίδευσης
στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, διάρκειας 22 ωρών, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.
4640/2019 και της Υπ. Απόφασης για τις «προϋποθέσεις εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών
Διαμεσολαβητών» (ΦΕΚ/Β/ 4017/31.8.2021) και WORKSHOP 10 ωρών στις 2-12-2023. Το πρόγραμμα
θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη δια ζώσης στο χώρο του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών
Ελκοιδ.
➢ Με την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου (Ν. 4800/2021) και του θεσμού του
Οικογενειακού Διαμεσολαβητή, αναβαθμίζεται ο ρόλος του και καθιστά αναγκαία την εξειδίκευση για
τις οικογενειακές διαφορές. Το περιεχόμενό του συνοπτικά περιλαμβάνει: Έννοιες της Οικογενειακής
Διαμεσολάβησης / Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) και νομοθετικό πλαίσιο στην οικογενειακή –
Στάδια και πρακτική εφαρμογή / O ρόλος και η στάση του διαμεσολαβητή-Τεχνικές επικοινωνίας και
ψυχολογίας στην πράξη/ διαχείριση συγκρούσεων/ Βασικά στοιχεία οικογενειακής ψυχολογίας-φάσεις
διαζυγίου- Θέματα ενδοοικογενειακής βίας / Μελέτη περιπτώσεων, ασκήσεις και πρακτική εφαρμογή
πραγματικών περιστατικών (role-play).
➢ Στόχος του προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι μέσω βιωματικής μάθησης, να μπορούν να
χειρίζονται στην πράξη και να διεκπεραιώνουν μια αποτελεσματική και επιτυχημένη οικογενειακή
διαμεσολάβηση, από το αρχικό στάδιο μέχρι την τελική συμφωνία, μέσω της χρήσης των τεχνικών
που θα διδαχθούν, αλλά και με πρακτική εξάσκηση των παραπάνω (μέσω role play).
➢ Μετά την παρακολούθηση του ως άνω προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν
πιστοποιητικό εκπαίδευσης (του Ν. 4640/2019) και όσοι επιθυμούν θα έχουν δυνατότητα εγγραφής
στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις
(ΦΕΚ/Β/ 4017/31.8.2021).
➢ Το ως άνω πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε πιστοποιημένους Διαμεσολαβητές και
παρέχει την απαραίτητη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο στα πλαίσια
της ανά τριετίας υποχρεωτικής μετεκπαίδευσης τους (άρθρο 27Β Ν. 4640/2019). Υπάρχει η δυνατότητα
παρακολούθησης σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ προγράμματος μετεκπαίδευσης: Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης θα διεξαχθεί την
Παρασκευή 1/12/2023 από ώρα 17.00 έως 20.00, Σάββατο 2/12/23 από ώρα 10.00 έως 17.00 και
Κυριακή 3/12/23 από ώρα 09.30 π.μ. έως 19.30 στο χώρο του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών
Ελκοιδ (Θεσσαλονίκη, οδός Δωδεκανήσου 7 – 7ος όροφος).
Εκπαιδευτές-Εισηγητές Σεμιναρίων Ελκοιδ Οικογενειακής Διαμεσολάβησης :
1-Θεοδώρα Θανασούλη, Δικηγόρος-Ψυχολόγος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και
εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ( Υπ. Δικ.) -Διευθύντρια Κατάρτισης του φορέα Ελκοιδ
2- Αναστάσιος Ζήσης, Ψυχολόγος συστημικός θεραπευτής- επόπτης και εκπαιδευτής.
3- Βιργινία Ιωαννίδου- Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, συστημική θεραπεύτρια, επιστημονική
υπεύθυνη του Ινστιτούτου Συστημικής Θεραπείας Θεσσαλονίκης.
4- Ηλέκτρα Μπεθυμούτη, Ψυχολόγος, συστημική και Solution focused θεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια
και επόπτρια.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται). 2. Αντίγραφο
πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης διαμεσολαβητή ή βεβαίωση εκπαίδευσης. 3. Αντίγραφο
καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.
Δίδακτρα: Το ποσό των διδάκτρων 360 ευρώ καταβάλλεται σε λογαριασμό του Ελκοιδ
Για όσους καταβάλουν τα δίδακτρα έως τις 22-11-2023 ( early bird), το ποσό θα διαμορφώνεται
με έκπτωση στα 320 ευρώ. Η θέση κατοχυρώνεται με την καταβολή των διδάκτρων (Περιορισμένος
αριθμός συμμετεχόντων: έως 12 άτομα.) Το κόστος WORKSHOP 10 ωρών ανέρχεται στα 100 ευρώ.
Αρ. Λογαριασμού Ελκοιδ, ALPHA BANK:
IBAN: GR04 0140 7010 7010 0200 2018 478
BIC: CRBAGRAA
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται ηλεκτρονικά στο
elkoid@diamesolavisi-thanasouli.gr ή elkoid.diamesolavisi@gmail.com ή στην Γραμματεία του Ελκοιδ
(οδός Δωδεκανήσου 7 – 7ος ορ.), μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-φαξ: 2310 551665.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε καθημερινά 10.00-15.00, με τη γραμματεία του

Ελκοιδ στο τηλέφωνο: 2310 548950, φαξ: 2310 551665 ή στο E-mail: elkoid@diamesolavisi-
thanasouli.gr ή elkoid.diamesolavisi@gmail.com

Σημειώνεται ότι στο Φορέα έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Από την Γραμματεία του Φορέα Ελκοιδ