Τεχνικές Επικοινωνίας: «Μιλάτε!…Σας ακούνε;»

Βiscotto workshop με  θέμα "Τεχνικές Επικοινωνίας: «Μιλάτε!…Σας ακούνε;»" από το Ελληνικό Κέντρο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στο biscotto coffee+ στο εμπορικό κέντρο Mediterranenan Cosmos.