ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Ελκοιδ

Το Ελληνικό Κέντρο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών Ελκοιδ συνεχίζει την διοργάνωση προσομοιώσεων στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, οι οποίες είναι βασισμένες σε πραγματικά περιστατικά, που έχει επιλύσει το Κέντρο.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες