Διαφορές που Επιλύει

Τα είδη των διαφορών που μπορούν να λυθούν με τη διαμεσολάβηση είναι πολλά, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • οικογενειακές
 • μελών προσωπικών ή οικογενειακών επιχειρήσεων
 • εμπορικές
 • καταναλωτικές
 • μισθωτικές
 • τραπεζικές
 • εργατικές
 • κατασκευαστικές
 • πνευματικής ιδιοκτησίας
 • ασφαλιστικές ή αποζημιώσεων
 • γειτόνων ή ενοίκων πολυκατοικιών
 • κτηματικές
 • βιομηχανικές
 • περιουσιακές

Γιατί να επιλέξω να λύσω τη διαφορά μου με διαμεσολάβηση και όχι μέσω δικαστική οδού;

Η επιλογή της διαμεσολάβησης με το ΕΛΚοιΔ σε μια οποιαδήποτε διαφορά αποτελεί τη καλύτερη επιλογή για τους διότι παρέχονται :

 • Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαμεσολάβησης
 • Ευελιξία και ταχύτητα της διαδικασίας
 • Εξασφάλιση εμπιστευτικότητας και απορρήτου
 • Εξοικονόμηση χρόνου
 • Εξοικονόμηση χρημάτων
 • Επιρροή των μερών στη επίλυση της διαφοράς τους
 • Διαφύλαξη μελλοντικών σχέσεων συνεργασίας των μερών
 • Αποφυγή έκδοσης δυσμενούς δικαστικής απόφασης
 • Επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας, που υπό προϋποθέσεις είναι εκτελεστή, όπως μια δικαστική απόφαση.