ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

Δικηγόρος - Διαμεσολαβητής

xristos ziogas

 

 

 

 

Ο Χρήστος Ζιώγας αποφοίτησε από́ την Νομική́ Σχολή́ του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Είναι δικηγόρος παρ ́Αρείω Πάγω του Δικηγορικού́ Συλλόγου Θεσσαλονίκης και πιστοποιημένος διαμεσολαβητής (ΙΝΚΑΔΑ-ΝΙΚΗ). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα πανεπιστήμιο Γενεύης και Φριβούργου Ελβετίας, με αντικείμενο τα διεθνή συμβόλαια. Έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε φορείς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στην ασφάλεια και τη διαχείριση κρίσεων και έχει εργαστεί ως παρατηρητής για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχει διδάξει σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς δίκαιο και ποιότητα υπηρεσιών Από́ το 1991 εργάζεται ιδιωτικά́, ασκώντας μάχιμη δικηγορία και διατηρεί γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Μιλάει δέκα ξένες γλώσσες.