ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ZOYNHΣ

Δικηγόρος - Διαμεσολαβητής

Ο Ζούνης Κωνσταντίνος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, είναι υποψήφιος Διδάκτωρ ΝΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Θ. και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών διπλωμάτων στο Διεθνές Δίκαιο και τις Πολιτικές Επιστήμες, απονεμειμένων από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. 'Έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια με κυριότερα τα διοργανωθέντα από το Σχολείο του ΝΑΤΟ στο Oberammergau, το "European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization", τις Ακαδημίες Διεθνούς Δικαίου της Χάγης και του Xiamen και το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών στην Αλεξανδρούπολη. Ασκεί μάχιμη δικηγορία και ομιλεί άριστα αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά.