Το Ελληνικό κέντρο οικογενειακής διαμεσολάβησης και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία.
Το Ελκοιδ ιδρύθηκε πρώτη φορά το 2008 από τη Θεοδώρα Θανασούλη, Δικηγόρο - Ψυχολόγο, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών (Βιογραφικό) και συνεχίζει τη λειτουργία του σε νέο χώρο, άρτια οργανωμένο, όπου παρέχονται υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Εδρεύει στην οδό Δωδεκανήσου 7, (7ος όροφος), με βασικό σκοπό την προώθηση της Διαμεσολάβησης και των άλλων τρόπων εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, με την διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων και την διοργάνωση σχετικών με διαμεσολάβηση σεμιναρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων, συμβάλλοντας στην προαγωγή και διάδοση των εναλλακτικών επίλυσης διαφορών στο ευρύτερο κοινό. Πέραν των παραπάνω, λόγω της εξειδίκευσης και μεγάλης εμπειρίας στο χώρο των οικογενειακών διαφορών, παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής και οικογενειακής διαμεσολάβησης υψηλού επιπέδου, στους ενδιαφερόμενους.

 

Σκοπός

Ο βασικός σκοπός μας του ΕλκοιΔ είναι η προώθηση της Διαμεσολάβησης, ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης των διαφορών, η διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων τα οποία αφορούν στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, καθώς και στην εξειδίκευση των Διαμεσολαβητών σε θέματα Οικογενειακής Διαμεσολάβησης.